Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Chung đôi Ngày đôi. Double Day Double Deal.

1 2
𝗖𝗛𝗨𝗡𝗚 ĐÔI 𝗡𝗚𝗔̀𝗬 ĐÔI. 𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 DAY 𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 DEAL 𝟵/𝟵.
Ngày đôi 𝟵/𝟵 được xem là ngày đ𝗮̂̀𝘆 𝗹𝘆́ 𝘁𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴, 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗺𝗼̛ 𝗺𝗼̣̂𝗻𝗴, 𝗴𝗶𝗮̀𝘂 𝗰𝗮̉𝗺 𝘅𝘂́𝗰. Bạn có thể leo núi, ngắm sông, nghe gió, chạm cây, nhấp một chút rượu nồng, miễn là bên cạnh người yêu thương!
IBUKI đã bày biện những câu chuyện ngọt ngào cho buổi hẹn 𝗰𝗵𝘂𝗻𝗴 đ𝗼̂𝗶. Một giấc mơ lên rừng xuống biển, với những sản vật đậm đà bản địa như sự phóng khoáng của vùng Địa Trung Hải với đùi heo muối, gan ngỗng… đến sự tinh khiết trong veo những sản vật Nhật Bản như sò điệp, nhum biển, bò wagyu… Trải nghiệm “𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 đ𝗼̛𝗻 đ𝗮 𝘁𝗮̂̀𝗻𝗴 𝘃𝗶̣”, mời đôi bạn đến chơi!

2 2 Harmony Of FlavorsThực Đơn đa Tầng Vị

Contact Me on Zalo