Grand Menu

Photos Grand Menu

Sashimi 7 loại
Tempura tôm
Bò Wagyu chiên xù
Kagaru thần lạc