Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

IBUKI ĐƯỢC VINH DANH GIẢI BEST F&B DESIGN TRONG TOP35 DỰ ÁN CỦA VMARK VIETNAM DESIGN AWARDS | INTERIOR 2020 – 2021

VMARK là hệ thống giải thưởng sáng tạo & những sáng kiến danh giá cấp quốc gia do VDAS bảo trợ, nhằm công nhận các dự án thiết kế, kiến trúc, nội thất của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Giải thưởng VMARK được tổ chức hàng năm và đã bước sang mùa thứ hai 2020 – 2021 với chủ đề “Sáng Kiến Không Gian Nội Thất Thông Minh”.
Niềm cảm hứng sáng tạo của KTS Kawaguchi Atsushi và các đồng sự dành cho IBUKI là sự đổi mới, cách điệu từ các chất liệu đương đại, để thổi hồn tinh thần truyền thống Nhật Bản vào từng khu vực của nhà hàng, kết hợp giữa triết lý WA (Một khái niệm văn hóa Nhật Bản mang ý nghĩa về sự hoà hợp) và OKUYUKI (Chiều sâu), mang đến một không gian ẩm thực mang đậm phong vị Nhật Bản, chạm đỉnh cảm quan.
Trước đó, IBUKI từng được vinh danh giải GOLD hạng mục Best F&B Design của IDEA Interior Design Excellence Awards 2020.
IBUKI Restaurant is honored to be the restaurant in TOP35 projects winning the title “BEST F&B DESIGN” of VMARK VIETNAM DESIGN AWARDS | INTERIOR 2020 – 2021
VMARK Viet Nam Creative Awards System is a prestigious national initiative sponsored by VDAS to recognize the quality of creative design of individuals, organizations, and businesses. VMARK Awards are annually organized and have entered the second season in the year of 2020 – 2021 with the theme “Smart Design Drives Innovation”.
IBUKI’s architect, Kawaguchi Atsushi shares: I wondered if it would be possible to avoid the stylized “WA (Japanese Style)” design and use modern materials with “OKUYUKI (depth)” as a keyword to secretly put the Japanese spirit in the space. I made a new attempt at a Japanese way of expression using contemporary materials.
Previously, IBUKI was honored with the GOLD award in title BEST F&B DESIGN of IDEA Interior Design Excellence Awards 2020.
Contact Me on Zalo