Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Kv
[𝟎𝟒.𝟎𝟒.𝟐𝟒] 𝐓𝐚𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐋𝐞𝐢𝐬𝐮𝐫𝐞: 𝐊𝐨𝐛𝐞 𝐁𝐞𝐞𝐟
Bò 𝐊𝐨𝐛𝐞, huyền thoại của các loại bò, ra đời từ năm 1868 tại cảng Kobe, do thương gia người Anh ‘thẩm’ vị và khai phá.
Đến nay, thưởng thức bò 𝐊𝐨𝐛𝐞 đã trở thành 𝐭𝐡𝐮́ 𝐯𝐮𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̃ của giới quý tộc, hoàng gia, ngôi sao Hollywoods… Và tại sao không, những người yêu và có gu ẩm thực tại Việt Nam.
Tháng Tư này, IBUKI giới thiệu 𝐒𝐞𝐭 𝐌𝐞𝐧𝐮 𝐁𝐨̀ 𝐊𝐨𝐛𝐞 𝟕 𝐦𝐨́𝐧, chỉ 𝟑 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 ++/ 𝟐 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡:
🍀 Xa lát cà chua & thảo mộc
🍀 Trứng hấp tôm & nhum biển
🍀 Sò điệp Nhật nướng teppanyaki
⛩ Bắp bò 𝐊𝐨𝐛𝐞 sukizaki với rau củ
🍀 Cơm chiên tỏi
🍀 Súp thịt heo Hokkaido
🍀 Kem nhiệt đới
Bắp bò là phần vận động nhất của bò 𝐊𝐨𝐛𝐞, nhiều cơ ít mỡ, tròn đẹp. Ngon nhất khi thái lát mỏng nướng teppanyaki.
⛩ 𝑀𝑒𝑛𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑎̆́𝑡 𝑥𝑎 𝑥𝑖̉, 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑖̣𝑛, 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑏𝑜̛ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑎̆𝑛 𝑛𝑜̣̂𝑖, 𝑡ℎ𝑎̆𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖, 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑝𝑝𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑖 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑠𝑡𝑒𝑎𝑘. 𝑉𝑎̀ 𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑢 𝑣𝑎𝑛𝑔 / 𝑠𝑎𝑘𝑒 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑢. (𝑐ℎ𝑖̉ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑖́𝑡 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚).21
Contact Me on Zalo