Home Catering

Thịt thăn ngoại

Sa – lát cà chua Nhật và Thảo mộc

Sa – lát cà chua Nhật và Thảo mộc

Tôm Hùm Canada tươi sống nướng Teppanyaki

Tôm Hùm Canada tươi sống nướng Teppanyaki

Nấm gan bò vàng boletus và nấm hắc tùng lộ truffles của Pháp

Nấm gan bò vàng boletus và nấm hắc tùng lộ truffles của Pháp