IBUKI IBUKI
IBUKI

100g Kobe A5 Sirloin
100g Wagyu Nhật A5 Sirloin
100g Wagyu Nhật A4 Sirloin
(Phù hợp với nhóm 3-4 khách)

6,600,000 đ ++
3,100,000 đ ++
IBUKI

100g Kobe A5 Sirloin
200g Wagyu Nhật A5 Sirloin
200g Wagyu Nhật A4 Sirloin
(Phù hợp với nhóm 6-8 khách)

9,900,000 đ ++
4,500,000 đ ++
IBUKI

100g Kobe A5 Sirloin
100g Wagyu Nhật A5 Sirloin
100g Wagyu Úc Sirloin
(Phù hợp với nhóm 3-4 khách)

5,770,000 đ ++
2,700,000 đ ++
IBUKI

100g Kobe A5 Sirloin
100g Wagyu Nhật A5 Sirloin
100g Wagyu Nhật A4 Sirloin
200g Wagyu Úc Sirloin
300g Bò Mỹ Sirloin
(Phù hợp với nhóm 8-10 khách)

9,720,000 đ ++
4,500,000 đ ++
IBUKI

100g Wagyu Nhật A4 Sirloin
100g Wagyu Úc Sirloin
200g Bò Mỹ Sirloin
(Phù hợp với nhóm 3-4 khách)

3,390,000 đ ++
1,695,000 đ ++
IBUKI
IBUKI

Thể lệ chương trình

  • 1. Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ & 10% thuế VAT.
  • 2. Chương trình diễn ra đến hết 30/09/2020 hoặc có thể kết thúc sớm hơn vì số lượng có hạn.
  • 3. Khách hàng vẫn được tham gia các chương trình khuyến mãi khác theo quy định của nhà hàng.
IBUKI
IBUKI